گمنام منم، اسیر یک نام!

گمنام منم، اسیر یک نام!/ مصطفی دُرّی

کار «آیت‌الله‌ های خود خوانده» بالا گرفته است. آنها که پیش از این، گاه به شوخی و با طعم لبخند، از خود، با عنوان «آیت‌الله» یاد می‌‌‌کردند و وقتی همان…
فهرست