کلام و اصول

آغاز کلان پروژه بررسی مبانی کلامی دانش اصول

سلسه نشست‌های علمی «مبانی کلامی اصول فقه» فصل اول: جایگاه و تأثیرگذاری صفات الهی در اصول فقه ارائه‌دهندگان، اساتید محترم حوزه علمیه مشهد و قم (به ترتیب الفبا): 1- حجت…
فهرست