موسسه پژوهشی مشهد

مبانی فلسفی دانش اصول فقه

علم اصول فقه مانند تمام علوم دیگر دارای برخی مبادی تصدیقیه وارداتی از علوم دیگر می باشد، یکی از دانشهایی که در اصول فقه تاثیرگذار بوده است و مسائل آن…
مبانی فلسفی دانش اصول فقه

شبکه موضوعات فقه زیارت

شبکه ی موضوعات فقه زیارت فاز مقدماتی از کلان پروژه ی موسوعه فقه زیارت است که در این تحقیق شبکه ی کاملی از موضوعات مرتبط با زیارت با تکیه بر…
شبکه موضوعات فقه زیارت

جلسه مشترک با معاونت آموزش و دفتر نخبگان مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان

این جلسه در تاریخ ۲۰بهمن ۹۹ با حضور حجت الاسلام علوی آزیز و هیات همراه و حجت الاسلام نوایی و حجج اسلام استاد درایتی و وحیدی در سالن کفنرانس موسسه دانشوران با موضوع راه اندازی سطح چهار در این موسسه برگزار گردید

موسسه پزوهشی دانشوران
فهرست