موسسه پژوهشی حوزه

مبانی فلسفی دانش اصول فقه

علم اصول فقه مانند تمام علوم دیگر دارای برخی مبادی تصدیقیه وارداتی از علوم دیگر می باشد، یکی از دانشهایی که در اصول فقه تاثیرگذار بوده است و مسائل آن…
مبانی فلسفی دانش اصول فقه

شبکه موضوعات فقه زیارت

شبکه ی موضوعات فقه زیارت فاز مقدماتی از کلان پروژه ی موسوعه فقه زیارت است که در این تحقیق شبکه ی کاملی از موضوعات مرتبط با زیارت با تکیه بر…
شبکه موضوعات فقه زیارت

اصول فقه کاربردی

پروژه اصول فقه کاربردی پروژه ی اصول فقه کاربردی یک کلان پروژه است که در حال انجام است، در این طرح پژوهشی به دنبال تبیین چهره ی دیگری از علم…
اصول فقه کاربردی

الگوریتم اصول فقه

الگوریتم اصول فقه در این طرح پژوهشی علم اصول فقه بر پایه ی کتاب اصول فقه علامه مظفر به صورت الگوریتم به رشته ی تحریر در آمده که در فهم…
الگوریتم اصول فقه

جلسه مشترک با معاونت آموزش و دفتر نخبگان مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان

این جلسه در تاریخ ۲۰بهمن ۹۹ با حضور حجت الاسلام علوی آزیز و هیات همراه و حجت الاسلام نوایی و حجج اسلام استاد درایتی و وحیدی در سالن کفنرانس موسسه دانشوران با موضوع راه اندازی سطح چهار در این موسسه برگزار گردید

موسسه پزوهشی دانشوران
فهرست