موسسه پژوهشی حوزه خراسان

جلسه مشترک با معاونت آموزش و دفتر نخبگان مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان

این جلسه در تاریخ ۲۰بهمن ۹۹ با حضور حجت الاسلام علوی آزیز و هیات همراه و حجت الاسلام نوایی و حجج اسلام استاد درایتی و وحیدی در سالن کفنرانس موسسه دانشوران با موضوع راه اندازی سطح چهار در این موسسه برگزار گردید

موسسه پزوهشی دانشوران
فهرست