Blog – Classic (1 column)

آغاز کلان پروژه بررسی مبانی کلامی دانش اصول

سلسه نشست‌های علمی «مبانی کلامی اصول فقه»

فصل اول: جایگاه و تأثیرگذاری صفات الهی در اصول فقه

ارائه‌دهندگان، اساتید محترم حوزه علمیه مشهد و قم (به ترتیب الفبا):

1- حجت الاسلام و المسلمین مجتبی الهی خراسانی
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد، عضو هیأت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره

2- حجت الاسلام و المسلمین حمید درایتی
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد

3- حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن ربانی بیرجندی
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد، عضو هیأت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره

4- حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی طالقانی
استاد خارج کلام اسلامی حوزه علمیه مشهد، عضو هیأت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره

5- حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدصادق علم الهدی
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

6- حجت الاسلام و المسلمین کاظم قاضی زاده
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، رئیس مؤسسه فهیم

7- حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، رئیس شورای دین پژوهان کشور

برگزارکنندگان:
مؤسسه پژوهشی دانشوران
مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره
گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی
مدرسه عالی سطح چهار

زمان:
اسفند ١٣٩٩ تا شهریور ١۴٠٠


اولین نشست از این سلسله نشستها با موضوع چیستی و ساختار مبانی کلامی اجتهاد توسط استاد حجة الاسلام و المسلمین مجتبی الهی خراسانی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد و عضو هیات علمی مرکز آخوند خراسانی در تاریخ 20 اسفند 99 ساعت 18:30 الی 20 ارائه می شود. شرکت برای عموم آزاد است
لینک ورود به نشست https://b2n.ir/mabani-1

اصول تفسیر قرآن

وجود یک فرایند روشن در استنباط حکم فقهی ، مرهون علم اصول فقه است، زیرا علم اصول فقه در واقع منطق استنباط است، حال اگر این منطق در دیگر علوم نیز روشن شود، می توان راهی برای کشف خطاها و بیراهه های این علوم نیز ارائه داد. دانش تفسیر قرآن از جمله علومی است که دارای اهمیت بالایی است اما تا کنون علمی به عنوان اصول تفسیر که به منطق حاکم بر فرآیند تفسیر پرداخته باشد تدوین نشده است، در این پروژه ی علمی در صدد تدوین قواعد تفسیری و به بیان دیگر عناصر مشترکه در فرایند تفسیر هستیم .

مبانی فلسفی دانش اصول فقه

علم اصول فقه مانند تمام علوم دیگر دارای برخی مبادی تصدیقیه وارداتی از علوم دیگر می باشد، یکی از دانشهایی که در اصول فقه تاثیرگذار بوده است و مسائل آن در این علم مطرح می شود علم فلسفه است، اما در مجموعه ی مدونی به گردآوری این مسائل و مبانی و میزان تاثیرات آن پرداخته نشده است. در این طرح پژوهشی در پی برشمردن مبانی فلسفی دانش اصول فقه و پرداختن به نحوه و میزان تاثیرگذاری آن هستیم.

شبکه موضوعات فقه زیارت

شبکه ی موضوعات فقه زیارت فاز مقدماتی از کلان پروژه ی موسوعه فقه زیارت است که در این تحقیق شبکه ی کاملی از موضوعات مرتبط با زیارت با تکیه بر حرم رضوی جمع آوری می شود. این پروژه به سفارش گروه فقه بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی انجام می شود.

اصول فقه کاربردی

پروژه اصول فقه کاربردی

پروژه ی اصول فقه کاربردی یک کلان پروژه است که در حال انجام است، در این طرح پژوهشی به دنبال تبیین چهره ی دیگری از علم اصول هستیم، در واقع اصول فقه کاربردی در کنار اصول فقه نظری _ که شیوه ی رایج ارائه ی اصول فقه در مراکز آموزشی فعلی است_ می تواند مکمل فرایند استنباط و تفقه و فهم عمیق تری از علم اصول فقه شود. وجه تمایز اصلی اصول فقه کاربردی با اصول فقه نظری در این است که در این سبک پرداختن به مباحث اصول به دنبال چیستی و چرایی مباحث مطرح شده نیستیم بلکه صرفا به چگونگی پرداخته می شود

فهرست